• Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext Kristian
 • Advokatfirmaet Komplext Nadja
 • Advokatfirmaet Komplext Jane
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext Christian
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext
 • Advokatfirmaet Komplext

Privat

KOMPLEXT rådgiver private om forhold inden for en bred vifte af privatlivets retsforhold.

Vi repræsenterer vore klienter i såvel Byret som Landsret og bistår endvidere gerne vore klienter med at få prøvet deres sag ved relevante tvistighedsnævn.

Hvis du har en konkret sag, er du velkommen til at kontakte firmaets advokater med henblik på en indledende drøftelse. Vi vil rådgive dig om, hvorvidt du kan/bør gå videre med sagen samt give et overslag over omkostningerne, herunder om din retshjælpsforsikring dækker sagsomkostningerne eller om du eventuelt kan få fri proces.

Kontakt os
 
KOMPLEXT Advokater P/S
 
9210 Aalborg SØ 
Indkildevej 6 E st.
 
9460 Brovst
Jernbanegade 36, st. th.

+45 78 77 78 00
info@komplext.dk

Fill out my online form.